นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการล้างทำความสะอาดริมทางเท้าถนนพานิชเจริญ จ.เพชรบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการล้างทำความสะอาดริมทางเท้าถนนพานิชเจริญ (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ตรอกปิยะ ตรอกหลังโรงไม้ ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ทั้งนี้จะดำเนินการล้างทำความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในคืนวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 นี้

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!