นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด – 19

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย การตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โดยดำเนินการตรวจหาเชื้อให้แก่ ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลฯที่ลงทะเบียน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 165 ราย ซึ่งการดำเนินการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ได้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในตลาดสดเขตเทศบาลฯ

                ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า พี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!