นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองค้นหาเชื้อโควิด – 19

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้า แม่ค้า ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้มีความห่วงใยผู้ประกอบการและขอให้หมั่นดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี บูรณาการเชิงรุกจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 158 ราย ซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับรองให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับการตรวจและมีผลยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาล

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!