นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่บริเวณซอยตลาดริมน้ำ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยตลาดริมน้ำ เรื่องการเทปูนพื้นทางลงบันไดให้มีระดับสูงเสมอบ้านพักอาศัย จากการดำเนินโครงการปรับปรุงทางลงและบันไดบริเวณตลาดทรัพย์สิน (ตลาดริมน้ำ)  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้  เบื้องต้นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!