นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการลอกท่อระบายน้ำบริเวณแยกวัดลาด

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำในช่วงระยะสัปดาห์ที่ 2 บริเวณถนนมาตยาวงษ์ ตั้งแต่แยกวัดลาดจนถึงหน้าวัดชีว์ประเสริฐ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.  โดยได้มีการสอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจพนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เทศบาลฯยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับน้ำฝนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และขออภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!