“น้องโตนด” ผลงานนักศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด “มาสค็อต” การท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี รับทุนการศึกษา 40,000 บาท

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดมาสคอสการท่องเที่ยว และโลโก้เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรี ระดับนานาชาติ 2564 โดยมี ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายอาคม ชานาง รอง ผอ.ททท.เพชรบุรี นายกรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ รวมถึงคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการตัดสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การจัดการประกวดมาสค็อต (Mascot) และโลโก้ของการท่องเที่ยวเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่านับแสนบาท เป็นกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” โดยได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ ความสนใจและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการเป็นที่รู้จัก จดจำได้ และส่งเสริมความนิยมในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำหรับการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การออกแบบมาสค็อตการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ 2) การออกแบบโลโก้เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2564 มีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 40 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวนประเภทละ 5 ผลงาน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยวิธีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ อาทิ นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายกรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธร นางปริยาภา อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นายอาคม ชานาง รอง ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี รวมถึงกรรมการชาวต่างประเทศร่วมตัดสินผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์

ผลการตัดสินการประกวดมาสค็อต (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ผลงาน “น้องโตนด” ของ น.ส.อชิรญา มากสวาสดิ์ อายุ 20 ปี นักศึกษาสาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ผลงาน “น้องพริบพรี” ของ นายนภดล อนันต์ถาวร จากจังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ผลงาน “น้องหม้อแกง” ของ นายจักรกฤษณ์ ยนจอหอ จากจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ผลงาน “น้องหม้อแกง” ของนายจักรกฤษณ์ ยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัลอีก 5,000 บาท

ส่วนผลการประกวดโลโก้การท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ผลการตัดสินของคณะกรรมการ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ผลงานของ น.ส.อิสิปรียา ชาติพยัคฆ์กุลกิจ จ.ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานของ Miss Jia Ying Wang จากประเทศอังกฤษ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงานของ น.ส.ณัฐกฤตา ผิวอ่อน จาก จ.นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท นอกจากนี้ผลงานของ น.ส.ณัฐกฤตา ยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี กล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เสนอชื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านอาหาร ประจำปี 2564 โดยหลังจากนี้จะดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเตรียมรับการประเมินของคณะกรรมการยูเนสโก้ ซึ่งจะประกาศผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!