น้ำล้นตลิ่งท่วมเมืองเพชร โรงเรียนในเขตเทศบาลฯประกาศหยุดเรียนชั่วคราว 15 แห่ง

น้ำล้นตลิ่งท่วมเมืองเพชร

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯประกาศหยุดเรียนชั่วคราว 15 แห่ง

          เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเริ่มไหลเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีประกาศหยุดการเรียน การสอนชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 12 แห่ง ดังนี้

          โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี, โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร, โรงเรียนอนุบาลศศิมา, โรงเรียนราษฎร์วิทยา, โรงเรียนปริยัติรังสรรค์, โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง, โรงเรียนเทศบาล 3 วัดจันทราวาส, โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์), วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียนจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

          นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์, โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนศึกษาปัญญา ได้ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ด้วย

          ทั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้ประกาศแจ้งนักเรียนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน ให้แจ้งลาที่ครูประจำชั้น และให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนทาง Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!