น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมตลาดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองเพชรบุรีประสานกรมทรัพยากรเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมตลาดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองเพชรบุรีประสานกรมทรัพยากรเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม


          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวเพชรภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี หลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ตลาดเมืองเพชรบุรี บ้านเรือน ชุมชน วัด สถานที่ราชการ และถนน พบว่าในฝั่ง ต.ท่าราบ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญของตัวเมืองเพชรบุรี น้ำได้ท่วมถนนหลายสาย อาทิ ถนนพานิชเจริญ ซอยริมน้ำ ถนนสุรินทร์ฤาไชย หรือถนน 18 เมตร ถนนมาตยวงศ์ รวมถึงถนนพงษ์สุริยา ตั้งแต่หน้าห้างสหไทยถึงวัดใหญ่สุวรรณาราม ประสบปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจร 10 – 30 เซนติเมตร โดยเฉพาะถนนมาตยวงศ์ ตั้งแต่แยกทางเข้าห้างสหไทย ผ่านตลาดอนามัย แยกวัดธ่อ แยกวัดลาด ผ่านวัดชีว์ประเสริฐ ร.ร.ศึกษาปัญญา ถึงสี่แยกหอนาฬิกาวัดธ่อ ระดับน้ำท่วมสูง 20 – 30 เซนติเมตร รถจักรยานยนต์ไม่ควรวิ่งผ่าน รถยนต์ยังลุยน้ำผ่านได้

          เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7 ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำ นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง มาติดตั้งในพื้นที่ฝั่ง ต.ท่าราบ จำนวน 3 เครื่อง ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งที่บริเวณถนนพานิชเจริญ ช่วงตรอกต้นจันทน์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ถนน 18 เมตร และถนนอื่นๆ โดยเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพในการสูบน้ำ 600 ลบ.ม./ชั่วโมง หลังจากนี้จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 2 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำในตลาดลงแม่น้ำเพชรบุรี ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรฝั่ง ต.ท่าราบ ยังสูงว่าตลิ่งประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!