น้ำใจนายกฯปราย

ชัยยะ(ปราย) อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณของ อบจ.เพชรบุรี จำนวน 3,979,000 บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปจัดตั้ง #โรงพยาบาลสนามภายในสนามกีฬาประจำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดย มีภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ เพชรบุรี วันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นทัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!