บริษัททีโอทีฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ

บริษัททีโอทีฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์

ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรม “การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน” โดยมีนายสุรินทร์ เกิดยินดี โทรศัพท์จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          นายสุรินทร์ กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นผู้ดำเนินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ในการเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ หรือที่เรียกว่าโครงการเน็ตประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สมาชิกในชุมชน ได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

 


          นอกจากภารกิจการติดตั้งขยายโครงข่ายแล้ว กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ในการกำหนดแผนการอบรม เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ที่ได้รับบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จึงได้มีการกำหนดแผนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน นำมาซึ่งผลสำเร็จสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป


          สำหรับการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและเปิดโอกาสให้ซักถาม หัวข้อบรรยายประกอบด้วย “ประเทศไทยในการก้าวสู้ยุค 4.0” การพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน / “การเชื่อต่อเน็ตประชารัฐ” / “เข้าใจสื่อดิจิทัลแลกการใช้งานอย่างปลอยภัย” / “กฏหมายดิจิทัลและเรื่องที่ควรระวัง” โดยมีตัวแทน อบต 69 แห่ง จาก 8 อำเภอ เข้ารับการอบรม

http://https://www.youtube.com/watch?v=ye7FvtXNxhM&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!