บ่อขยะท่าแลง

บ่อขยะท่าแลง น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี นายสุรพล นาคนคร ประธานกลุ่มอนาคตเพชรบุรี และชาวบ้าน ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แสดงความยินดีหลังศาลปกครองเพชรบุรี พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทบ่อขยะ ของบริษัทดับเบิลยูพีจีอีฯ เนื่องจากได้รับอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมสั่งไม่ให้นำขยะใหม่เข้ามาในพื้นที่ และให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!