ปภ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวด จุดบริการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ปภ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวด จุดบริการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน


          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดเพชรบุรี และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และกลุ่มจิตอาสา ร่วมงานกว่า 500 คน นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

          นายวิรัช กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุจำนวนทั้งสิ้น 53 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 55 คนและเสียชีวิต 5 คน โดยสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ หลับใน ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ประมาท ขาดความรอบคอบ และขาดวินัยจราจร ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต


          นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ จังหวัดเพชรบุรีมีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และ ผู้เสียชีวิต ประกอบวันที่ 26 ธันวาคมของทุก เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ดังนั้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมชุมชนในการเผชิญเหตุรับมือจากภัยพิบัติ จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดให้มีการเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน พร้อมตั้งจุดตรวจหลัก 16 จุด และจุดตรวจด่านชุมชน 83 จุด เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ 15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย และบริการประชาชน เพื่อป้องกันเหตุร้าย สร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมเยี่ยมชมบูธจากหน่วยต่างๆ อาทิ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ ที่มาจัดแสดงในงานด้วย

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!