ประกวดภาพถ่าย “วิถีชุมชนคนบ้านลาด”

ประกวดภาพถ่าย “วิถีชุมชนคนบ้านลาด”

          สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ความสุขและความสามัคคี วิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีคนบ้านลาด” ชิงเงินรางวัลรวม 8,500 บาท หมดเขตส่งภาพ 31 พฤษภาคม 2561 นี้

          นายศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด กำหนดจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ ลานกิจกรรมภายในสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ภายในงานจัดให้การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีคนบ้านลาด ในหัวข้อ “ความสุขและความสามัคคี วิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีคนบ้านลาด” เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดการรู้รัก สามัคคี และรู้ซึ้งถึงคุณค่าของวิถีชีวิตชุมชนชาวอำเภอบ้านลาดที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งก่อให้เกิดความสุขในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และต้องการให้ประชาชนมีโอกาสได้สัมผัสถึงความสวยงามของวิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีคนบ้านลาดผ่านภาพถ่ายจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดความสวยงาม ความสุข ความสามัคคีของชุมชนชาวอำเภอบ้านลาดในมุมมองที่แตกต่าง และสื่อถึงความประทับใจต่อชาวอำเภอบ้านลาด

         กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายในเขตพื้นที่อำเภอบ้านลาดเท่านั้น ภาพผลงานไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมอัดล้างขยายภาพสีขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เหลือขอบโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมระบุชื่อภาพ สถานที่บันทึกภาพ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ด้านหลังของภาพ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ และสามารถได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัลได้ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          สำหรับรางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศ และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศ โดยคณะกรรมการจะทำการตัดสินการประกวดในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและรับรางวัลในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด

          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้ารวมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด โทรศัพท์ 032-491-268 ต่อ 11 หรือที่คุณสุพจน์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 081-017-9910

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!