ประกันสังคมเพิ่มสิทธิการเยียวยาโควิด ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่มีผล ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (จ.เพชรบุรี อยู่ในเกณฑ์) โดยกลุ่มเป้าหมายให้ความช่วยเหลือยังคงครอบคลุมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ม.33, ม.39 และ ม.40) และไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

      ประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือ คือ กิจการในระบบประกันสังคม 9 สาขา ได้แก่ 1. ก่อสร้าง  2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์ 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

โดยจังหวัดเพชรบุรี (เป็นส่วนกลุ่ม 16 จังหวัดที่เพิ่มเติม) ได้รับการเยียวยาสำหรับการล็อกดาวน์ 1 เดือน คือ เดือน ส.ค. 64 โดยลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย ที่อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ ได้รับเยียวยา 2,500 บาท ส่วนนายจ้างจะได้รับเงินตามจำนวนลูกจ้าง 1 เดือน

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่อยู่ใน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ-คำสั่งของรัฐบาล ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33 ได้รับการชดเชย 2,500 บาทด้วย และลูกจ้างแรงงาน ม.33 ที่ตกงาน จ่าย 50% ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใน ม.39 และ ม.40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 และสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค.64 สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์

สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ขยายให้ความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็น 5 กลุ่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้าน OTOP, ร้านค้าทั่วไป, ร้านค้าบริการ และกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) กรณีที่มีลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือน ก.ค. 64  นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/คน/สถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน 200 คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม (ม.40) ภายในเดือน ก.ค. 64  จะได้รับเงินในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

นายจ้างผู้ประกอบการ ในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค.จะได้รับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท ด้วยเช่นกัน

                ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะโอนเงินเยียวยาผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา  ม.33, สิทธิเยียวยานายจ้าง, สิทธิเยียวยา ม.39 และสิทธิเยียวยา ม.40 โดยละเอียด ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี หรือที่สายด่วน 1506.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!