ประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลหาดเจ้าสำราญ กว่า 1 แสนตัว

ประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ

“รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย”

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลหาดเจ้าสำราญ กว่า 1 แสนตัว


          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่บริเวณชายทะเลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย” ประจำปี 2561 และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี นายประพันธ์ ลิปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

          นายประพันธ์ กล่าวว่า หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชมรมประมงพื้นที่บ้านจังหวัดเพชรบุรี องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชาวประมง ร่วมจัดโครงการ“รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย” ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและท้องทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เช่นชายหาดชะอำ และหาดเจ้าสำราญ

          นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติให้สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนประมงท้องถิ่นนำไปปล่อยตั้งแต่ชายทะเลตำบลบางตะบูนจนถึงตำบลชะอำ เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในการสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพื่อการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนตามนโยบายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวประมง รวมทั้งให้ชุมชนประมงมีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรประมงได้อย่างเข้มแข็ง


          โดยภายในงาน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง และภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลหาดเจ้าสำราญ จำนวน 760,000 ตัว ประกอบด้วยปลากะพงขาว 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 100,000 ตัว ปูม้า จำนวน 200,000 ตัว และปลาอีกง จำนวน 360,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับองค์การชุมชนประมงท้องถิ่น การจัดทำซังกอเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ การเก็บขยะบริเวณชายทะเลหาดเจ้าสำราญอีกด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!