ปลาตายเกลื่อนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ หลายพันตัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลงพื้นที่ตรวจสอบ สรุปสาเหตุอุณหภูมิเปลี่ยนปลาปรับตัวไม่ทัน

ปลาตายเกลื่อนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ หลายพันตัว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลงพื้นที่ตรวจสอบ สรุปสาเหตุอุณหภูมิเปลี่ยนปลาปรับตัวไม่ทัน

          จากกรณีที่มีปลาลอยตายในน้ำจำนวนหลายพันตัว อาทิ ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลากระบอก ปลาสามมุม ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ลอยมาติดบริเวณขอบน้ำในหลุมสันดอนซึ่งกระจายอยู่ทั่วบริเวณในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

          ต่อมา น.ส.สุธิดา โส๊ะบีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งกระต่าย หมู่ 2 บ้านห้วยเกษม ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง และหมู่ 6 บ้านพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่และการสังเกตการณ์พบว่า ปลาที่ตายส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขาร้อยละ 20 ปลาตะเพียนขาวร้อยละ 5 ปลากระมังร้อยละ 5 โดยพบการตายมาประมาณ 4 วัน และทยอยตายมาเรื่อยๆรวมกันประมาณ 5,000 กิโลกรัม

          น.ส.สุธิดา เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ประจันต์มีอากาศร้อนจัดในช่วงเช้าสลับกับฝนตกชุกในช่วงบ่าย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำในรอบวันแตกต่างกัน ช่วงที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิน้ำจะมากกว่า 35 องศาเซลเซียสและเมื่อฝนตกช่วงบ่ายอุณหภูมิจะลดต่ำ ทำให้มีความแตกต่างของอุณหภูมิในรอบวันมากกว่า 5 องศาเซลเซียส ประกอบกับผลจากการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นค่าออกซิเจนและค่าแอมโมเนียที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยปกติแล้วปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายตามอุณหภูมิน้ำ ซึ่งปลาส่วนใหญ่ที่ตายเป็นปลาเกล็ด อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อย ที่มีความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำค่อนข้างต่ำ คาดว่า ปริมาณน้ำใหม่ผสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลามีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่ทัน ปลาอ่อนแอ และตายในที่สุด

 

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!