ปิดศูนย์อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561 เพชรบุรีสถิติอุบัติเหตุลดลง เจ็บ 57 ตาย 4

ปิดศูนย์อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2561

เพชรบุรีสถิติอุบัติเหตุลดลง เจ็บ 57 ตาย 4

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม(ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเก่า) นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมี โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.ศตายุ จันตาศาลา หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่15 พ.ต.อ. ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง

          นางฉัตรพร กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีมีอุบัติเหตุ 68 ครั้ง บาดเจ็บ 69 คน และเสียชีวิต 6 คน ในปี 2561 นี้ จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้บูรณาการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอาสาสมัครในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          นางฉัตรพร กล่าวต่อไปว่า จากการรายงานยอดอุบัติเหตุของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีพบว่า ช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ผ่านมา เกิดเหตุที่อำเภอชะอำ 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 12 คน เสียชีวิต 1 คน, เกิดอุบัติเหตุพื้นที่อำเภอเมือง 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 คน, เกิดอุบัติเหตุพื้นที่อำเภอท่ายาง 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 คน, เกิดอุบัติเหตุพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 11 คน, เกิดอุบัติเหตุพื้นที่อำเภอเขาย้อย 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 6 คน เสียชีวิต 1 คน, เกิดอุบัติพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 คนและเกิดอุบัติเหตุพื้นที่อำเภอบ้านลาด 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 5 คน เสียชีวิต 2 คน

          สรุปช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 จังหวัดเพชรบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งจังหวัด 55 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวม 57 คน และมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งจังหวัด 4 คน ทั้งนี้จากสถิติเปรียบเทียบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ในปี 2560 กับ ปี 2561 อุบัติเหตุลดลง 13 ครั้ง คิดเป็น 19.12% มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 12 คน คิดเป็น 17.39% และมีผู้เสียชีวิตลดลง 2 ราย คิดเป็น 33.33% ซึ่งพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตมากที่สุด อาทิ เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!