ปิดสนามกีฬาและสวนสุขภาพชั่วคราว

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดเพชรบุรีที่กระจายไปในวงกว้าง ถึงแม้ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะออกมาชี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดเพชรบุรีจะมีแนวโน้มที่ลดลงจากวันละหลักร้อยเป็นวันละหลักสิบก็ตามที

      สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

โดย คุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

และคณะผู้บริหารเทศบาลมีความเห็นสอดคล้องกัน

ที่ต้องการให้การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ลดลงอีกหรือไม่มีการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนอีกต่อไป

          จึงขอแจ้งปิดสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลท่ายางและสวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายางเป็นการชั่วคราวตั้งแต่นี้เป็นต้นไป (ยกเว้นการเข้าไปใช้สนามวิ่งหรือเดินเป็นรายบุคคลยังใช้ได้ต่อไป) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปิดใช้สนามดังกล่าวต่อไป

          ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!