ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชร คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้

ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี

ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชร

คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่วัดบันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี(ส่วนที่1) นำโดย พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกรักษ์แม่น้ำเพชร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก” ที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมเจ้าท่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายวิรัช เพ็ญจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี นักเรียนโรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน พ.ท.ทวีชัย ชนะบวรบุตร ผู้บังคับหน่วยงานก่อสร้างโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชร(ส่วนที่1)จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน น.ส.จำเรียง คล้ำชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และคณะร่วมให้การต้อนรับ

          พ.ท.ทวีชัย เปิดเผยว่า แม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักที่รองรับการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ผ่านอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลม และเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยวและภาคการเกษตรของจังหวัด ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรี ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลในช่วงฤดูน้ำหลากได้ทันเวลา ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนและสวนเกษตรกรของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจสภาวะแวดล้อมแม่น้ำเพชรบุรีในปัจจุบันพบว่ามีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชขวางลำน้ำเป็นจำนวนมากประกอบกับไม่เคยได้รับการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้การระบายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

          พ.ท.ทวีชัย กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 จัดหน่วยทหารช่างเข้าดำเนินการโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี โดยร่วมกับกรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยนำยุทธศาสตร์ 3 ประการ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่บริเวณพื้นที่หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง ไปสิ้นสุดที่หมู่ 13 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ขณะนี้โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 67.08 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้


          ทั้งนี้ พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) ตำบลบ้านกุ่ม โดยมี นางยุพิน ศิริเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังมอบพันธุ์กล้าหญ้าแฝกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นำไปปลูก ณ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีท่าน้ำวัดบันไดทอง จากนั้นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 และคณะ ลงเรือตรวจการปฏิบัติงานทางน้ำ รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=2qKVBpdybJ4

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!