ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” ชิงเงินรางวัลรวม 8 หมื่นบาท

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33

“วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” ชิงเงินรางวัลรวม 8 หมื่นบาท

          ตามที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เขาวังและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “พระนครคีรี-เมืองเพชร วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เปิดโอกาสให้ช่างภาพและผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายที่บันทึกภาพในงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 6 วัน โดยมีเนื้อหาแสดงถึงความงดงามของงานพระนครคีรีเมืองเพชรที่ครอบคลุมถึงศิลปวัฒนธรรม ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดจำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 223 ภาพ


          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดภาพถ่าย พร้อมด้วยกรรมการ ประกอบด้วย นายสงคราม โพธิวิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายพุทธิ ต้อยสำราญ อาจารย์สอนถ่ายภาพวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

          ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางลักษมี ใจเพชร จากกรุงเทพ ได้รับโล่พร้อมเงินสด 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสมโภช แตงไทย จากกรุงเทพ ได้รับโล่พร้อมเงินสด 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายตฤณ สิงหกลางพล จาก จ.ปทุมธานี ได้รับโล่พร้อมเงินสด 10,000 บาท

          นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายฐิติศักดิ์ มงคลนิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกัมพล ไมตรีจิตร์ จังหวัดเพชรบุรี นายนิคม คุปตะวินทุ จังหวัดเพชรบุรี นายฉันทิช ศิลปศร จังหวัดเพชรบุรี และนายอุดมเดช เกตุแก้ว จังหวัดเพชรบุรี กำหนดรับรางวัลในวัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 เวลา 21.00 น

          ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวด จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจรับชม ณ เต็นท์นิทรรศการภาพถ่าย ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ติดกับเวทีกลาง ทางขึ้นพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมืองเพชรบุรี

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!