ผลการประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร”

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร”

            ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านลาดนำโดย นายภูมิ ตันติรังสี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านลาด จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชรบุรี” เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนส่งภาพวาดระบายสี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองของตนเองเพื่อแสดงให้ผู้อื่นได้รับทราบหรือสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี เกิดการสร้างคุณค่าของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และระดับ ปวช. ปี 1 – ปี 3 โดยมีนักเรียนและนักศึกษาส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 131 ผลงาน ผลการตัดสินของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

            ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ญาดาจีระดำรงธัญญานักเรียนชั้น ป.6 ร.ร. ราษฎร์วิทยารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.จิดาภา  ศรีคำพงษ์นักเรียนชั้น ป.5ร.ร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.จิราภัคชวนชม นักเรียนชั้น  ป.4ร.ร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย รางวัลชมเชย 2 รางวัลเงินรางวัลละ 500 ได้แก่ ด.ช.ธนาวิทย์  ทองเพชรนักเรียนชั้น ป.4ร.ร.เทศบาล 3 วัดจันทราวาส และ ด.ญ.ทัศนีย์  ทับทิม นักเรียนชั้น ป.4ร.ร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย


            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ลักษิกา มิ่งแม้นนักเรียนชั้น ม.2  ร.ร.คงคาราม รองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.อาทิติยาภา บุญตามทันนักเรียนชั้น ม.3ร.ร.เขาย้อยวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.อรทัย สุขเจริญ นักเรียนชั้น ม.1ร.ร.คงคาราม รางวัลชมเชย 2 รางวัลรางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ก้องกล้า  คำพิทูลนักเรียนชั้น ม.2ร.ร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย และด.ญ.ศิริกัญญา มีศิริ  นักเรียนชั้น ม.1ร.ร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม อำเภอชะอำ

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และปวช. รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 6,000 บาท ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ไทยเดิมนักเรียนชั้น ม.6ร.ร.คงคาราม รองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายกนกทัศน์ ขำทวี นักเรียนชั้น ม.6ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ รองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ น.ส.ณัฏฐกานต์ แจ้งจิต นักเรียน ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี รางวัลชมเชย 2 รางวัลเงินรางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ น.ส.กลมรัตน์ หัสมี นักเรียน  ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และน.ส.สุกัญญา อยู่นันท์   นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.คงคาราม

            ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมาธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายสามารถเอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี สำหรับผลงานภาพวาดระบายสี “ชุมชนต้องเที่ยวเมืองเพชร” ที่ได้รับรางวัล จัดแสดงในงานวันครบรอบสถาปนา ธ.ก.ส. ปีที่ 52 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี (เยื้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี) ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

           

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!