ผลประกวด Coffee Break Contest พัฒนาอาหารว่างเพชรบุรีสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี, นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี น.ส.ชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นกรรมการจัดกิจกรรม การประกวด Coffee Break Contest  เพื่อสนับสนุนการจัดงานและเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองไมซ์ (Mice City : MICE =  Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ส่งเสริมการสืบทอดมรดกของภูมิปัญญาการทำอาหารเผยแพร่องค์ความรู้จากการเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบในจังหวัดเพชรบุรี นำมาจัดทำเป็น “อาหารว่าง” (คอฟฟี่เบรก) เพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อขยายวงไปยังภาคธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารว่าง และพัฒนาต่อยอดต่อความเป็นเลิศทางด้านอาหารและการท่องเที่ยว ณ อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สรุปผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมครัวอาชีวะเพชรบุรี” ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย .ส.ธัญสุดา พราหมณ์เพชร, นายคทาวุธ ยืนเยี่ยม และนายบัณฑิต อุ่มบุญ โดยมี .เขมชุดา วงศ์ผาติกร เป็นผู้คุมทีม

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ “ทีม B.M.W” ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย .ส.กนกวรรณ แซ่เจว และ .ส.อรสา เจาจารึก โดยมี .ณปภา หอมหวล และนายนราธร  สัตย์ซื่อ เป็นผู้คุมทีม

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ “ทีม The 3 miracle” ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย นายวีรภัทร เส็งกีหวย, นายวรายุส บุตรเคียง  และนายชิษณุพงศ์ เชื่อมพิบูลย์ โดยมี ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ เป็นผู้คุมทีม        

          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “ทีมเฮฮาพาเยิ้ม” ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย น.ส.จิรประภา  ฉันแก้ว และนายอดิศร บุญมี โดยมี อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์ และ ผศ.อารี น้อยสำราญ เป็นผู้คุมทีม และ “ทีมลูกหมูสามตัว” ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย นายสุทธิชัย น้อยช่อ น.ส.มลจิรา ฉุยฉาย และ น.ส.ณิศาวรรณ โหงวเกร็ด โดยมี ดร.จินตนา สังโสภา เป็นผู้คุมทีม 

      

            ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติเป็นผู้จัดอาหารว่างในวันเปิดงาน Phetchaburi City Of Gastronomy CHA-AM Food Festival สนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!