ผวจ.เพชรบุรีชูธงเมืองแห่งการท่องเที่ยว ปี 60 เม็ดเงินสะพัดกว่า 24 ล้านบาท

ผวจ.เพชรบุรีชูธงเมืองแห่งการท่องเที่ยว ปี 60

เม็ดเงินสะพัดกว่า 24 ล้านบาท

           เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าเรือนไทย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “บอกกล่าว เล่าเรื่อง เมืองเพชร” โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมงาน


           นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี กล่าวถึงการดำเนินงานในรอบปี 2560 ว่า จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญญาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.สัญจร ณ จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นได้รับงบประมาณ 31 ล้านบาท ให้กองทัพบกดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตรในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม เพิ่มพื้นที่รับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีได้ขึ้นอีก 40 – 50 ลบ.ม./วินาที นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในการขุดเชื่อมของชลประทานสาย 3 กับคลอง D9 ระบายน้ำสู่ทะเลอ่าวไทย ประกอบกับได้งบประมาณปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท ดำเนินโครงการขุดขยายคลองชลประทานสาย 3 ซึ่งจะช่วยระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้ปริมาณ 100 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งได้รับงบประมาณอีก 15 ล้านบาท ในการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณมณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหายเมื่อช่วงน้ำท่วมปี 2559 – 2560


          ผวจ.เพชรบุรี กล่าวต่ออีกว่า ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) จังหวัดเพชรบุรีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยนำต้นทุนและทรัพยากรในท้องถิ่น ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม งานสกุลช่างเมืองเพชร โบราณสถาน วิถีชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร อาหาร ขนมหวาน สินค้าแปรรูป ธนาคารปูม้า โครงการพระราชดำริ ผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด ร่วมกับขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อความยั่งยืน


           “ข้อมูลปี 2560 พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 6.4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากทางจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการเน้นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด 113 โครงการ ได้มีการคัดเลือกขยายผล 25 โครงการเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรีได้รณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งเสริมเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การรักษาคุณภาพมาตรฐานสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวมีความสุขทุกครั้งเมื่อมาเที่ยวเมืองเพชรบุรี” นางฉัตรพร กล่าว.

http://https://www.youtube.com/watch?v=X45doqMfDwo

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!