ผวจ.เพชรบุรี มอบเกียรติบัตรเชิดชูปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผวจ.เพชรบุรี มอบเกียรติบัตรเชิดชูปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ห้องพริบพรีชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอครั้งที่ 10/2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาท้องถิ่นดีเด่น และผู้ที่มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร และนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีกว่า 100 คน นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

 

          นางกรรณิกา กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยระดับจังหวัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูบุคคลดังกล่าว ให้เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปี 2561 นี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลในองค์กรสาขาอาชีพต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 2 คน 1 องค์กร ได้แก่ น.ส.อำไพ สังข์สุข ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ในระดับจังหวัด นอกจากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในระดับประเทศด้วย, นายสุระ อุทัยธรรม นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และชมรมนักกลอนเมืองเพชร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ยังได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทบุคคลหรือเยาวชน และกลุ่มบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ น.ส.ฟ้าใส สุรินโท โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มละครชาตรี(บ้านครูแอ๋ว) นำโดย นางสุรางศรี นิ่มทรัพย์ ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=kr4A6-r3_tI&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!