ผอ.ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค นำคณะทำงาน 75 คน ศึกษาดูงานหลักการปฏิบัติงานของของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

ผอ.ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค

นำคณะทำงาน 75 คน ศึกษาดูงานหลักการปฏิบัติงานของของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายจรัญยุกต์ เขียวสด ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่ บุคคลากรและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายใน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตรวม 75 คน เดินทางมายังหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานหลักการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลตรีเอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี และคณะร่วมให้การต้อนรับ

          นายจรัญยุกต์ กล่าวว่า สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นว่าการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีกองกำลังที่เข้มแข็ง สมควรเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จึงจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ บุคคลากรและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


          โดยภายในงาน มีนิทรรศการพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักการและทักษะการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=XrXt-Onkny0

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

 

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!