ผู้ช่วยทูต ฯ เมียนมาร์ ติดตามปัญหาแรงงานเมียนมาร์โรงงานแคลคอมพ์ พร้อมรับหนังสือประสาน ล่าม มาประจำโรงพยาบาลสนาม

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม  Mr.THU REIN LINN  (นายตู เล่ง ลิน) ผู้ช่วยเลขานุการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน )และคณะเดินทางมายังโรงงานแคลคอมพ์ อำเภอเขาย้อย ซึ่งเป็นคลาสเตอร์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ขนาดใหญ่ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ พร้อมเข้าประชุมร่วมผู้บริหารโรงงาน ณ ห้องประชุมโรงงานแคลคอมพ์ โดยในการประชุมดังกล่าวนายณัฐวุฒิ ได้ขอความอนุเคราะห์จากสถานทูตเมียนมาร์ จัดส่งล่ามมาช่วยเป็นคนกลางในการสื่อสารกับผู้ติดเชื้อด้วย

                หลังการประชุม นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เมียนมาร์ มีความห่วงใยแรงงานชาวเมียนมาร์ทุกคน  จึงลงพื้นที่เพชรบุรี  เพื่อติดตามผลปัญหาแรงงานเมียนมาร์ในโรงงานแคลคอมพ์  จากสถานการณ์โควิด 19 โดยผู้บริหารทางบริษัทได้รายงานผลทุกด้านว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการป้องกัน covid 19  และจังหวัดเพชรบุรีบูรณาการทุกฝ่ายร่วมกัน  ช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาร์ ตามข้อเรียกร้อง โดยได้จัดให้ทั้งหมดแบบมาตรฐานสูง ทั้งด้าน อาหารการกิน ปริมาณคุณภาพ พัดลมระบายอากาศ ระบบการจัดการขยะ ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารในโรงงาน และที่สำคัญด้านการรักษาพยาบาล ติดตามความคืบหน้าในการดูแลรักษาคนป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้งหมด 99% มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จะมีเพียง 1% เท่านั้นที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

                นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงปัญหาหลักคือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากแรงงาน เมียนมาร์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยไม่ได้ จึงต้องให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาใช้ล่ามจากหลายกลุ่มของบริษัทผู้ดูแลจัดการแรงงาน  ส่งผลข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  การถ่ายทอดคำพูดจะไม่ตรงเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์  จึงขอความอนุเคราะห์ ทางสถานทูตพม่า ให้จัดส่งล่ามที่เป็นทางการ  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกัน  จะช่วยให้ไม่เกิดปัญหากับทุกฝ่าย ซึ่งล่ามจากสถานทูตพม่า จะได้ช่วยเหลือทั้งทางจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ช่วยทางโรงงานและผู้ใช้แรงงานด้วยกันเอง  เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ตรงประเด็นเข้าใจตรงกัน ตามมาตรการการรักษาของโรงพยาบาลสนาม ร่วมฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วย จะได้กลับเข้ามาทำงานได้ตามปกติต่อไป

                เบื้องต้น Mr.THU REIN LINN ได้รับเรื่องไว้ เพื่อประสานขอทูตจากสถานทูตมาประจำโรงงาน นอกจากนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย จำนวนหนึ่งเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสนามใช้ปฏิบัติงานด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!