ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.เพชรบุรี แห่งใหม่ งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.เพชรบุรี แห่งใหม่

งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี (แห่งใหม่) ณ บริเวณ หมู่ 4 ซอยหลุมดิน ถนนราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นายศุภชัย ธาราศานิต ประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

          โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาบอคเซีย นอกจากนี้ยังมีพิธีสงฆ์ และอื่นๆอีกมากมาย


          นายวีระ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริมแรก และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา รวมทั้งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง

          นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ครั้งแรกได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี(เพชรบุรีปัญญานุกูล) อำเภอชะอำ ให้ใช้พื้นที่บางส่วนเป็นที่ทำการตั้งแต่ปี 2543-2545 ต่อมานายราชัน นิลบรรพต หัวหน้าศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ และความสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ จึงประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อขอใช้อาคารเรียนที่ว่างลงของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย(เดิม) ตั้งอยู่ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี แต่เนื่องด้วยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้ามาใช้อาคารเรียนที่ว่างตั้งเป็นสำนักงาน ทำให้มีปัญหาเรื่องที่จอดรถและบริเวณพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยาย ปรับปรุง ต่อเติมให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาผู้พิการประเภทต่างๆที่มารับบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษฯแห่งนี้ได้สะดวก


          ต่อมาในปี 2552 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดำเนินการสรรหาที่ดินที่มีความเหมาะสมต่อการเดินทางมารับบริการของผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ จึงเห็นชอบที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ พบ.86 จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ซึ่งอยู่ในความครอบครองถือกรรมสิทธิ์เช่าของวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มากว่า 30 ปี

          “ที่เดินของศูนย์การศึกษาพิเศษฯแห่งใหม่นี้ เดิมเป็นพื้นที่ตาบอด พันโททองพูน และนางพะเยาว์ อิ่มสำราญ ได้อนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกให้ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อดินที่ชาวบ้านนำดินมาปั้นหม้อปั้นไห จนกลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ต้องถมดินเป็นจำนวนมากจะสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษและคณะกรรมการสถานศึกษา จึงจัดทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อระดมงบประมาณในการถมดิน จำนวน 6 ครั้ง กระทั้งในปี 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จเมื่อ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 อาคาร รวมงบประมาณการก่อสร้างกว่า 26 ล้านบาท

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!