ผู้นำองค์กรการกุศลในจังหวัดเพชรบุรี ปีบริหาร 2564 – 2565

สโมสรไลออนส์ สังกัดภาค 310 D

ไลออน นิภาภัทร ทองโสภณ
นายกสโมสรไลออนส์เพชรบุรี
ไลออน สัญกฤศ กอบกุลเจนกิจ
นายกสโมสรไลออนส์เมืองเพชร

ไลออน อิทธิกร ชำนาญอักษร
นายกสโมสรไลออนส์นครคีรี
ไลออน ดร.ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน
นายกสโมสรไลออนส์ท่ายาง

ไลออน สมพงษ์ เดชะคำภู
นายกสโมสรไลออนส์เมืองชะอำ

สโมสรโรตารี สังกัดภาค 3330

นย.ธงไชยชนะ ภิญญธนาบัตร
นายกสโมสรโรตารีเพชรบุรี
นย.สมชาย ทันตสุวรรณ 
นายกสโมสรโรตารีเขาวัง
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!