ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยเร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้า เสาปูนหลักเลี้ยงหอยในทะเลบ้านแหลมกว่า 1,800 ต้น

ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยเร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้า เสาปูนหลักเลี้ยงหอยในทะเลบ้านแหลมกว่า 1,800 ต้น คาดใช้เวลากว่า 2 เดือนนำขึ้นได้ทั้งหมด นอภ.บ้านแหลม ลั่นให้เวลาถึงสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นดำเนินคดีตามกฏหมายเด็ดขาด หากพบเสาในพื้นที่ใครไม่ออกใบอนุญาตให้เลี้ยงอีก

          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 มิถุนายน พลตรีสีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.15 ตำรวจ สภ.บ้านแหลม เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบการรื้อถอนเสาไฟฟ้า หรือเสาปูน ในแปลงเลี้ยงหอยทะเลพื้นที่ ทะเลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม ของผู้นำไปปัก

 


          ทั้งนี้การตรวจสอบการรื้อถอนเสาไฟฟ้าหรือเสาปูน ดังกล่าวมาจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประมงชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 ซึ่งพบว่าในทะเลบ้านแหลมมีการปักเสาไฟฟ้า หรือเสาปูนเพื่อเลี้ยงหอยแมลงภู่กว่า 1,800 ต้น ซึ่งเสาดังกล่าวนับเป็นสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งผิดทั้ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย และผิดเงื่อนไขในการอนุญาตให้เลี้ยงหอยทะเล โดยที่ประชุมมีมติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้บุกรุก และผู้ใช้วัสดุดังกล่าวรื้อถอนออกไปตามเวลาที่กำหนด โดยต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเดือนสิ้นกันยายน2561 จึงจะอนุญาตให้เลี้ยงหอยทะเลต่อไป

 


          พลตรีสีหเดช กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันเป็นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบการเลี้ยงหอยทะเล โดยช่วงนี้เป็นการผ่อนผันให้ทำการแก้ไข จากการตรวจสอบพบว่า เบื้องต้นผู้ที่นำเสาไฟไปปักสามารถถอนได้วันละ 40 ต้น คาดใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเศษ ไม่เกินเดือนกันยายนจะสามารถนำเสาไฟฟ้าหรือเสาปูนทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 1,800 ต้น ขึ้นมาได้ทั้งหมด

          นายประพันธ์ กล่าวว่า พื้นที่ทะเลที่มีผู้ปักเสาไฟฟ้าเลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรีได้อนุญาตให้เลี้ยงหอยทะเล แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เสาปูนเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงหอยที่ผิดเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว์ทะเลตามพระราชกำหนดการประมง รวมทั้งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย ที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานให้ผู้นำปักนำเสาไฟฟ้าหรือเสาปูนขึ้นมาจากน้ำมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากนัก ครั้งนี้เป็นการอนุญาตตามกฎหมายใหม่เป็นครั้งแรกของกฎหมายการประมง ปี 2558 จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายจัดระเบียบ ตามนโยบายรัฐบาล โดยช่วงนี้เป็นการผ่อนผันให้ทำการแก้ไข หากผู้ที่นำเสาไปปักไม่นำขึ้นต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

          ด้านนายคำรณ กล่าวว่า เสาไฟฟ้า หรือเสาปูน ถือเป็นการสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเป็นสิ่งที่ไม่พึงอนุญาตได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำขึ้นมา โดยช่วงนี้เป็นการผ่อนผันให้ทำการแก้ไข กรณีที่ผู้นำปักไม่ยอมรื้อถอน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันจะมีความผิดตาม พรบ.การเดินเรือ ฉบับที่ 17 แก้ไขใหม่ ปี 2560 มีโทษทั้ง ปรับและจำคุกด้วย ในส่วนของโรงเรือนเฝ้าแปลงเลี้ยงหอย หรือกระเตง เจ้าท่าจะออกมีหนังสือให้ดำเนินการ สร้างส้วม ที่ถูกสุขลักษณะ ทุกหลังก่อนที่จะออกใบอนุญาต เพื่อที่จะให้ทะเลที่เลี้ยงหอยมีความถูกสุขลักษณะ

          นายศรีธรรม กล่าวว่า การรื้อถอนเสาไฟฟ้าหรือเสาปูนที่ใช้เลี้ยงหอย เป็นการปกป้องผู้เลี้ยงหอยที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนกรณีของผู้ที่ทำผิดตามเงื่อนไขช่วงนี้เป็นการผ่อนผันให้ทำการแก้ไข กรณีที่ผู้นำปักไม่ยอมรื้อถอนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันจะมีความผิดตามกฏหมาย และหากพบมีเสาไฟฟ้าหรือเสาปูนอยู่ในพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอยของผู้ใด เมื่อหมดสัญญาตนจะไม่ต่อใบอนุญาตเลี้ยงหอยทะเลให้อย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าผิดเงื่อนไข และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้กับคนอื่น

http://https://www.youtube.com/watch?v=cBxJP5zUSo8&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!