ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ

          นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทย ที่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี โดยใช้ใบตองและต้นกล้วยมาตกแต่งทำเป็นกระทงที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว นำมาลอยสะเดาะเคราะห์ขอขมาต่อพระแม่คงคา และนิยมจัดในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย และสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนกับส่วนราชการ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี


          โดยกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์), โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสและโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จากนั้นนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำทุกภาคส่วน ร่วมลอยกระทง ที่บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=p5CnDr0t_6Q

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!