ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีแห่งใหม่ เผยทุนดำเนินการกว่า 8 พันล้าน

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีแห่งใหม่

เผยทุนดำเนินการกว่า 8 พันล้าน


          เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ริมถนนเพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีแห่งใหม่ โดยมี นายเทิม มิตรจิต ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

          นายเทิม มิตรจิต กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2500 โดยใช้อาคารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ หลังเก่า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี ในชื่อ “สหกรณ์ครูเพชรบุรี จำกัด สินใช้” มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 725 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด โดยในปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ มายังอาคารแห่งใหม่ เลขที่ 18/11 ถนนชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีฐานะทางการเงินมั่งคงเป็นไปตามลำดับ ส่งผลให้อาคารสำนักงานเดิมไม่สามารถรองรับการใช้บริหารสมาชิกได้ดีเท่าที่ควร

          ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้จัดซื้อที่ดินขนาด 7 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในราคา 44,900,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ วางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 49,990,000 บาท เป็นอาคารที่ทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการสมาชิกในปัจจุบันที่มีจำนวน 8,402 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงาม มีห้องประชุม และลานจอดรถอำนวยความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกและผู้ที่มาติดต่อ
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด มีการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้า มีผลกำไรที่ดี มีโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกมาโดยตลอด สมดังหลักการของสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ตลอดจนดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ด้วยคะแนน 94.12 คะแนน ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด จัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนในการดำเนินการทั้งสิ้น 8,762,957,734 บาท

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!