ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่ โรงพยาบาล รพ.สต. หน่วยกู้ภัยฯ และโรงเรียนในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พระครูสุนทรวัชรการ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบให้แก่ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง หน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี จุด อ.หนองหญ้าปล้อง รพ.สต.ยางน้ำกลัดเหนือ และโรงเรียนในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง

รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยมี นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!