พรรคประชาธรรมไทยใกล้อวสาน เขาจะยุบพรรคคนเมืองเพชร

ผลการตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยเสียงข้างมาก กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปยกเลิกการดำเนินการของพรรคในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงอยู่ในสมัยประชุม เป็นกรณีศึกษาทางกฎหมายครั้งใหญ่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า นายไพบูลย์ นิติตะวันได้เข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐภายหลังจากยกเลิกพรรคตัวเอง ไม่ทำให้เขาต้องพ้นสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่พรรคการเมืองยุบเลิกแล้วผู้แทนในบัญชีรายชื่อไปสังกัดพรรคอื่นได้ ปกติถ้าเป็นผู้แทนเขตพื้นที่เมื่อพรรคถูกยุบสามารถให้พรรคสังกัดใหม่ได้ แต่นี้เป็นผู้แทนในบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวและยุบพรรคที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพรรค แล้วไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น ที่ทำให้คะแนนของอีกพรรคการเมืองหนึ่งสูงขึ้น โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าประชาชนเลือกพรรคของตัวเองมาเพื่อให้ทำงานการเมืองฝ่ายไหน เป็นการทำงานการเมืองที่มองเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใหญ่นั้น ไม่ใช่เพียงแค่พรรคประชาชนปฏิรูปเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ พรรคเล็กผู้แทนบัญชีรายชื่อคนเดียวอย่างพรรคประชานิยมของ พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ก็กระทำเช่นเดียวกัน ดังนั้นคดีเดียวแต่เหมือนตัดสินให้กับสองคน กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองไทย

ความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นเมื่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการให้มีการยุบพรรคเล็ก ๆ ในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปรวมกับพรรคใหญ่ กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เจตนารมณ์กับข้อบัญญัติทางกฎหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิธีคิดของการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของตัวหนังสือที่ไม่ได้ห้ามว่าให้มีการยกเลิกพรรคการเมือง เมื่อไม่มีข้อกฎหมายใดห้ามการยกเลิกพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องที่ทำได้ พรรคการเมืองเล็ก ๆ เดินหน้าต่อไม่ไหวเพราะค่าใช้จ่ายเยอะ ผู้คนในพรรคทยอยออกไปจากพรรค พรรคเล็ก ๆ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้ การยกเลิกพรรคก็ตามมา การยกเลิกพรรคโดยหัวหน้าพรรคทำได้ การยกเลิกพรรคจะอ้างเหตุผลอย่างไรก็ได้ที่สมเหตุสมผล การยกเลิกพรรคเพราะไม่มีใครช่วยงาน การยกเลิกพรรคเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง การยกเลิกพรรคเพราะไม่มีใครสนับสนุน การยกเลิกพรรคเพราะทุนหมดอดอยากปากแห้งก็เป็นสิ่งที่ให้เหตุผลได้ แต่พรรคการเมืองที่มีคนเลือกเข้ามาหลายหมื่นเสียงแล้วเลิกไป เคยถามประชาชนไหม อาจถามไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าคนหลายหมื่นคนที่เลือกพรรคนั้นมาคือใครเหมือนกัน เลิกพรรคเลิกดีกว่าง่ายดี พรรคประชาชนปฏิรูปและพรรคประชานิยมอาจมีคนเมืองเพชรเลือกอยู่หลายเสียง คนไหนเลือกสองพรรคนี้ก็ต้องไปถามหาเหตุผลการยกเลิกกันเอาเอง แต่พรรคที่กำลังแสดงตนจะยุบเลิกพรรคตามแนวทางเดียวกันที่ส่งผลกับคนเมืองเพชร นั่นคือพรรคประชาธรรมไทย เนื่องจากหัวหน้าพรรคนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคเป็นคนเมืองเพชร เคยเป็นผู้แทนเมืองเพชร น่าจะมีคนเมืองเพชรมากมายที่ร่วมกันเลือกพรรคประชาธรรมไทยในฐานะที่เป็นพรรคของคนเมืองเพชร จะยุบพรรคประชาธรรมไทยเคยถามคนเมืองเพชรไหม จะยุบพรรคในดวงใจของคนเมืองเพชรคิดถึงหัวอกคนเพชรหรือไม่ จะยุบพรรคประชาธรรมไทยทำประชาพิจารณ์กับคนเมืองเพชรแล้วหรือยัง จะยุบพรรคของคนเมืองเพชรแล้วคนเมืองเพชรจะมีที่พึ่งที่ไหน จะยุบพรรคตัวเองแล้วไปรวมกับพรรคไหนก็ยังไม่ระบุชัด จะยุบพรรคไปรวมกับพรรคลุงตู่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็พอจะเข้าใจได้ จะยุบพรรคไปรวมกับพรรคของ Tony Woodsome หรือเปล่ายังน่าสงสัย ตอบให้หายข้อข้องใจในเพชรภูมิด้วย พรรคประชาธรรมไทยเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นคนเมืองเพชร เป็นพรรคที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคนเมืองเพชรน่าจะให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นพรรคที่เป็นหน้าเป็นตาของคนเมืองเพชรเพราะอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาล เป็นพรรคการเมืองเล็ก ๆ ที่มีผู้แทนบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวที่มาจากเมืองเพชร แล้วจะไม่ให้คนเมืองเพชรห่วงหาอาวรณ์ได้อย่างไร อยู่ ๆ เห็นเขายุบพรรคแล้วไม่ผิดรัฐธรรมนูญก็จะมียุบพรรคตามเขาไปด้วย เขายุบพรรค ก็เรื่องของเขาพรรคของเราคนเมืองเพชรก็อยู่ต่อไปเปลี่ยนเป็นพรรคประชาธรรมเพชรก็รับได้ ยุบพรรคไปแล้ว ไปรวมกับพรรคใหญ่ ๆ เขาจะมาสนใจคนเมืองเพชรหรือไม่ก็ไม่รู้ อยู่ต่อไปจนหมดวาระไม่ดีกว่าหรือ อยู่ต่อไปให้เขารู้ว่าเป็นพรรคคนเมืองเพชร อยู่ต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งครั้งใหม่ให้คนเมืองเพชรชื่นใจ ไม่ถามคนเมืองเพชรหน่อยหรือว่าควรจะไปรวมกับพรรคไหน ถามเถ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!