พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดมีพระราชดำริแต่งตั้ง “พระครูวาทีวรวัฒน์” เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี คณะสงฆ์และคณะพุทธบริษัทวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ร่วมจัดงานเนื่องในพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดมีพระราชดำริแต่งตั้งพระครูวาทีวรวัฒน์(กล้า วีรรตโน ประโยค1-2 ศศ.บ., คม., พธ.ด.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี สืบเนื่องจากพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม) อายุ 90 พรรษา 69 ป.ธ. 7 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุว่างลง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี จึงได้แต่งตั้ง พระครูวาทีวรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ นับแต่นั้นมาจนกระทั่งได้พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดมีพระราชดำริแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

โดยในพิธีพระครูวาทีวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ และคณะสงฆ์วัดมหาธาตุฯร่วมถวายสักการะแด่พระครูวาทีวรวัฒน์ จากนั้นนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ และพระสงฆ์ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน เสร็จแล้วได้จัดขบวนอัญเชิญพัดยศและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจากศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง เข้าสู่มณฑลพิธีหอประชุมวัดมหาธาตุฯ โดยมีนายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี เชิญพัดยศ, นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เชิญพระบัญชา, นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เชิญผ้าไตร, พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล เชิญพัดรอง, พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง กองบัญชาการตำรวจนครบาล เชิญดอกไม้ นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น และนายณัฐวุฒิอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ท่านเจ้าคุณธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม พระเถรานุเถระ และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

ประวัติโดยย่อพระครูวาทีวรวัฒน์ อายุ 44 พรรษา 24 วิทยฐานะ ประโยค 1-2 นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรีด้านสมณศักดิ์ พ.ศ.2545 เป็น “พระธรรมธร” ฐานานุกรมใน “พระธรรมรัตนดิลก” เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร พ.ศ.2549 เป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรมใน “พระราชสุวรรณมุนี” เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร พ.ศ.2551 เป็น “พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์” ฐานานุกรมใน “พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูสัญญาบัตร” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูวาทีวรวัฒน์” พ.ศ.2557 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ” ในราชทินนามเดิมที่ “พระครูวาทีวรวัฒน์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!