พระเทพสุวรรณโมลี (เเคล้ว อุตฺตโม)

ปรัชญนันท์

                พระเทพสุวรรณโมลี (เเคล้ว อุตฺตโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.เพชรบุรี ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ที่กุฏิสงฆ์วัดมหาธาตุฯ

                กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ๕๐ วัน มีพระธรรมเทศนา เป็นเวลา ๗ วัน จนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สวดพระอภิธรรมในเวลา ๑๙.๐๐ น.

                กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพศรัทธา ขอแสดงธรรมสังเวชในการจากไปของพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี (เเคล้ว อุตฺตโม) ด้วยความอาลัยยิ่ง

                ผมได้รับเมตตาจากท่านเสมอ สมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ได้กรุณาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อของผม

                ผมสำนึกในพระเดชพระคุณของท่าน ท่านเป็นผู้รู้ทางภาษาและบาลี มีความเข้าใจลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในวงการคณะสงฆ์ของเพชรบุรี

                องค์ท่านเป็นปราชญ์ผู้รู้ทางศาสนา พระเดชพระคุณสร้างประโยชน์แก่คณะสงฆ์เอาไว้มาก ให้ความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นทางศาสนา ผมเองก็เคยได้รับฟัง

                ผมเคยเขียนประเด็นศาสนา ท่านก็บอกผ่านมาทางคุณพ่อว่ายังเข้าใจไม่ถูกต้อง ผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและทำความเข้าใจ จึงเห็นด้วยว่าต้องระมัดระวังในการเขียนให้มากขึ้น

                องค์ท่านเป็นพระสำคัญ เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งยุคสมัยในเพชรบุรี เป็นความสูญเสียกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                ท่านเป็นพระคามวาสี เป็นพระฝ่ายที่พำนักอยู่ในเมืองเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและเผยแผ่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ดูแลกิจการคณะสงฆ์เพชรบุรี

                คุณพ่อผมเรียกท่านว่ามหาแคล้ว เนื่องจากเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกัน รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเพราะท่านเป็นพระมหาเปรียญเจ็ดประโยค ซึ่งหายากยิ่งในเพชรบุรีที่จะมีเปรียญสูงระดับนี้

                ท่านเป็นพระมหาเปรียญ ผมก็ไม่เคยได้ยินใครเรียกท่านว่าหลวงพ่อแคล้ว ทั้งที่ชื่อท่านเหมาะสร้างเหรียญบูชา ตามชื่อก็จะออกแนวแคล้วคลาดทำนองนั้น

                ท่านไม่ใช่พระเกจิอาจารย์ ผมหาเหรียญของท่านไม่เจอ ค้นในเว็บก็เจอเหรียญพระราชสุวรรณมุนีระบุวงเล็บเป็นชื่อท่าน ครบรอบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ผมว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

                พระราชสุวรรณมุนีมีหลายองค์ เป็นตำแหน่งชั้นพระราชาคณะ ที่เป็นตำแหน่งของพระในเพชรบุรี ซึ่งท่านก็ได้เป็นพระราชาคณะชั้นราชคือ พระราชสุวรรณมุนี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ใช่ปี พ.ศ.๒๕๐๗

                ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมกถาสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

                ขณะเป็นพระราชาคณะครั้งแรก ท่านเป็นพระสุธีวัชโรดมเมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ผมอ้างอิงทั้งหมดจากสมุดภาพพระคณาจารย์ จังหวัดเพชรบุรี

                ผมนิยมพระอรัญวาสี แต่ก็กราบไหว้และเคารพนบนอบต่อพระคามวาสี ซึ่งเป็นผู้ศึกษาและดำรงพระธรรมวินัยสืบทอดพระปริยัติให้ต่อเนื่อง                

                พระป่าเป็นพระปฏิบัติ เป็นพระปฏิบัติกรรมฐาน เจริญสมาธิภาวนา พระในเมืองก็สามารถปฏิบัติและฝึกฝนได้เช่นเดียวกัน ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา

การสืบทอดของวัดมหาธาตุยังมีอยู่ ด้วยเจ้าคณะจังหวัดได้แต่งตั้งพระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน น.ธ.เอก, ป.๑-๒ ,พธ.ด.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ

                พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า

สัพเพเหระ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!