พระแก้ว ๒

นงลักษณ์ ทองล้วน

                คารวาลัย พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตตฺโม)

                ชมรมนักกลอนเมืองเพชร ขอน้อมถวายคารวลัยแด่ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตตฺโม ป.ธ. ๗) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยท่านเจ้าคุณดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมนักกลอนเมืองเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ โดยตลอดมา

                กาลถึงแก่มรณภาพครานี้ เป็นความสูญเสียพระอริยะสงฆ์ที่มั่นคงในศีลวัตรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งของเมืองเพชรบุรี ทางชมรมฯ จึงขอน้อมถวายคารวลัยและน้อมรำลึกพระคุณที่เปี่ยมด้วยคุณูประการที่ท่านเจ้าคุณได้สร้างสมไว้ตลอดอายุขัยของท่านด้วยจิตศรัทธาและความเคารพยิ่ง


                                สิ้นเถระ พระดี ศรีเมืองเพชร             ได้สำเร็จ วิมุติ พิศุทธ์สงฆ์
                สืบ สากิยบุตร พุทธพงศ์                                    เทิดธำรง ศีลวัตร สมศรัทธา
                กราบเจ้าคุณ “แคล้ว อุตตฺโม”                            ร่มโพธิ์แก้ว น้อมนำแนว ธรรมวิเศษ เทศนา
                หวังขจัด ขัดเกลา เขลาปัญญา                           ขอบูชา พระคุณท่าน นิรันดร์เทอญ

นายจตุพร บุญประเสริฐ

ประธานชมรมนักกลอนเมืองเพชร

ร้อยกรองถวายในนามชมรมนักกลอนเมืองเพชร

*********

                สวัสดีค่ะ มาชมความงดงามของวัดพระแก้วผ่านคำกรองของกวีรัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ต่อจากฉบับที่แล้วนะคะ

พระแก้ว
                จากหยาบสู่ละเอียดลอออ่อน
จากร้อนสู่เย็นอันหยั่งถึง
จากยึดสู่ปล่อยปลดตรวนตรึง
จากหนึ่งสู่หนึ่งนิรันดร
ย่อเหลี่ยมลดเหลี่ยมสลัดเหลี่ยม
ยงเยี่ยมเทียมทิพย์อุทาหรณ์
เทิดทัดศรัทธาสถาวร
ไม่คลอนไม่เคลื่อนไปกับกาล
                สี่ทิศชุมทิศมาชี้ทิศ
นิรมิตหนึ่งมิ่งมโนสมาน
ดอกบัวหัวใจผจงญาณ
ค่อยแย้มค่อยบานค่อยเบิกรับ
ฐานบาทลาดล้อมธำรงองค์
ตั้งตรงสติรู้ระลึกตรับ
องค์ระฆังดั่งองค์อันรำงับ
ดิ่งดับยึดมั่นสำคัญตน
บัลลังก์จตุราริยสัจจ์
ปล้องไฉนเวียนฉวัดพระเวหน
วนสู่เส้นทางที่ไม่วน
ไปพ้นจากทางที่เคยไป
ปลีปลาบเปล่งปานประจงชี้
หนึ่งมณีน้ำค้างสว่างไสว
ดวงแก้วเกลี้ยงเกลาธุลีไกล
สงบได้โดยตนละตนแล้ว
                ชุมเอยชุมเศียร
ธูปเทียนดอกไม้ไหว้พระแก้ว
บรรเจิดบรรจงจำนงแนว
ผ่องแผ้วอยู่ภายในใจเรา
ที่รักพักรู้ไว้เพียงรัก
ที่เศร้าโศกพักไว้เพียงเศร้า
รู้ไว้เพียงรู้ไม่รับเอา
เพ่งรู้อยู่เหย้าประจำยาม
เจ้าเอยเนื้อเหลืองลออองค์
ข้ามแล้วกลับลงไม่กล้าข้าม
ตามแล้วกลับติดไม่กล้าตาม
เจ้างามหลงงามแต่เงาตัว
                พระเอยพระแก้ว
พระอยู่เหนือแล้วเหนือดีชั่ว
เหนือตัวเหนือตนพ้นมืดมัว
ดอกบัวหัวใจถวายพระ
                เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

                ขอน้อมคารวะผู้ประพันธ์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่านเคยได้รับรางวัลศรีบูรพา รางวัลพระเกี้ยวทองคำ และได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้สร้างวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรท์)

                พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ กับกลอน “ชมเมืองเพชร” ทางคอลัมน์เชิญเขียนบรรยายคำขวัญของจังหวัดเพชรบุรีที่ว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” โดยเขียนบทกลอนเกี่ยวกับบ้านเกิดของเรา โดยเลือกเขียนหัวข้อใดก็ได้ อาทิ เขาวัง/ ขนมหวาน/ ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ / ความเป็นเมืองธรรมะ หรือทะเลเมืองเพชร เลือกหัวข้อที่ท่านชอบเขียนส่งมาเป็นกลอนสุภาพความยาวสี่บท ขอบคุณท่านผู้อ่านที่เป็นกำลังใจกันเสมอมานะคะ สวัสดีค่ะ

กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!