พฤษภาทมิฬ 2535

30 ปี ที่นี่เมืองเพชร

บทความแห่งคอลัมน์ที่นี่เมืองเพชรเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังเหตุการณ์ที่เรียกขานในประวัติศาสตร์ประเทศไทยว่า “พฤษภาทมิฬ” ปฐมบทเริ่มจากวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ ร่วมกับ พล.อ. สุจินดา คราประยูร และผู้บัญชาการเหล่าทัพในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ทำรัฐประหาร โค่นรัฐบาลของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัน ในข้อหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย พล.อ. สุจินดา คราประยูร ประกาศไม่รับตำแหน่งใด ๆ จึงได้แต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังการเลือกตั้ง
พรรคการเมืองเสียงข้างมากได้เลือก พล.อ. สุจินดา คราประยูร
เป็นนายกรัฐมนตรี อันทำให้เกิดวาทกรรมสำคัญที่นำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชน เมื่อ พล.อ. สุจินดา คราประยูร
ประกาศ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เกิดการประท้วงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก โดยมี พล.ต. จำลอง ศรีเมือง เป็นแกนนำ
มีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และพรรคการเมืองฝ่ายค้านสนับสนุน การประท้วงบานปลายเมื่อผู้ประท้วง
เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้กำลังเข้าปราบปรามทำให้เกิดบาดเจ็บล้มตาย เกิดการเผาสถานที่ราชการและทุบทำลายสิ่งของต่าง ๆ กลายเป็นเหตุเศร้าสลดครั้งใหญ่ เหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุจินดา คราประยูร และ พล.ต. จำลอง
ศรีเมือง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
ส่งผลให้การประท้วงยุติลงและ พล.อ. สุจินดา คราประยูร ลาออก
จากตำแหน่งในที่สุด

ความสูญเสียในครั้งนั้นเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมือง ที่มี
คนเมืองเพชรจำนวนหนึ่งได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมและนำมาเล่าขาน
เปิดเวทีปราศรัยที่สนามหน้าเขาวัง ท่ามกลางคนเมืองเพชรมากมายที่เข้ารับฟัง ปฐมบทของที่นี่เมืองเพชรได้นำเอาความจริง ความเห็น
คำบอกกล่าว เรื่องเล่าในแต่ละฉากแห่งเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
มาเป็นบทความการเมืองแห่งเมืองเพชร นับแต่นั้นเป็นต้นมา
บทความคอลัมน์ที่นี่เมืองเพชรแห่งหนังสือพิมพ์เพชรภูมิก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะสานต่อการต่อสู้ทางการเมืองในท้องถิ่นเมืองเพชร
เชื่อมโยงสู่ระดับชาติ รักษาเอกลักษณ์ในการเสนอความถูกต้อง
เที่ยงธรรม รับฟังทุกฝ่าย รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะของเมืองเพชร นำเสนอแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
เป็นเวลายาวนานจนครบ ๓๐ ปีในปีนี้ ตราบใดที่หนังสือพิมพ์
เพชรภูมิยังคงดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนเพื่อคนเมืองเพชร
ตราบนั้นที่นี่เมืองเพชรก็จะยังคงอยู่ต่อสู้เคียงข้างกันไป ตราบเท่าที่
คนเมืองเพชรจะยังเห็นความสำคัญ ตราบจนบ้านเมืองเป็นปกติสุขตามควรแห่งยุคสมัย ตราบนานเท่านาน

สามสิบปีแห่งการรำลึกถึงเดือนแห่งการเริ่มต้นต่อสู้ทาง
การเมืองในวิถีทางประชาธิปไตย สื่อมวลชนท้องถิ่นอันเป็นเพียงหนังสือพิมพ์รายปักษ์ที่ออกขายทุกสิบหกวัน ตามวาระของ
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดที่มียอดขายสูงที่สุด เป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดที่ยังคงอยู่ในสังคมต่างจังหวัด เป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มี
อายุยาวนานหลายสิบปี สามสิบปีผ่านไปการต่อสู้ในลักษณะ
เดียวกับเดือนพฤษภาทมิฬก็ยังคงอยู่ การเรียกร้องต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงอยู่ ประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยตลอดสามสิบปี ยังคงมีการเรียกร้อง ยังคงมีการต่อสู้
ยังคงเป็นประเด็นเดิม ๆ ที่เหล่าผู้กล้าได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของประเทศ สถานการณ์ยังเหมือนเมื่อสามสิบปีที่แล้ว แต่โจทย์ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากการต่อสู้
กับการใช้กำลัง เป็นการต่อสู้กับการคดโกง ฉ้อฉลและการคอร์รัปชัน
ต่อสู้กับการใช้ประชาธิปไตยมาหลอกประชาชนให้หลงเชื่อ ไม่ได้อยู่อุดมการณ์อย่างแท้จริง

ที่นี่เมืองเพชรยังคงอยู่กับหนังสือพิมพ์เพชรภูมิเสมอและจะอยู่ต่อไป ที่นี่เมืองเพชรยังคงเสนอประเด็นทาง
การเมืองของท้องถิ่นเชื่อมโยงไปสู่ระดับชาติ ที่นี่เมืองเพชรยังยืนยันรักษาผลประโยชน์คนเมืองเพชรและเป็นกระบอกเสียงของคนท้องถิ่น ที่นี่เมืองเพชรยังเป็นสื่อมวลชนอุดมการณ์
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่นี่เมืองเพชรยังต่อสู้ขัดขวางความคิดทุจริตประพฤติมิชอบที่พยายามเข้ามาสู่อำนาจทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น ที่นี่เมืองเพชรยังยืนกรานที่จะรักษาแนวทางการต่อสู้แห่งเดือนพฤษภาทมิฬที่จะไม่ก้มหัวให้เผด็จการ
และอันธพาลที่ไหน ที่นี่เมืองเพชรยังพร้อมรับฟังและ
นำปัญหาในเมืองเพชรนำเสนอสู่สาธารณะตามความจริงอย่างซื่อสัตย์ต่อไป ที่นี่เมืองเพชรยังคงรำลึกและกราบคารวะวีรชนแห่งเดือนพฤษภา ๒๕๓๕ สืบสานอุดมการณ์ตราบเท่าที่
ยังดำรงชีวิตอยู่ สิทธิและเสรีภาพยังเต็มเปี่ยม หน้าที่สู้เพื่อคนเพชรยังดำเนินสืบไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!