“พลเอกประวิตร” รับปากอนุมัติ 31 ล้าน ขุดลอกแม่น้ำเพชรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

“พลเอกประวิตร” รับปากอนุมัติ 31 ล้าน ขุดลอกแม่น้ำเพชรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

    เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมี พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 พลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง ค่ายภานุรังสี พลตรีสีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กอ.รมน.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


          นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2559 -2560 ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ ได้สร้างความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างมาก จังหวัดเพชรบุรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านแม่ทัพภาคที่ 1 และขอให้กรมการทหารช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี


          ด้าน พลโทจักรชัย โมกขะสมิต กล่าวว่า กรมการทหารช่างได้ดำเนินการสำรวจแม่น้ำเพชรบุรี ประกอบกับข้อมูลของโครงการชลประทานเพชรบุรี พบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เดิมไหลผ่านในอัตรา 180 – 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันไหลผ่านในอัตรา 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการระบายน้ำได้ช้าลง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะสั้น จังหวัดเพชรบุรีได้จัดเตรียมดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ช่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีถึงอำเภอบ้านแหลม ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำตื้นเขินและเป็นการขุดลอกขยายความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีให้สามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 20 – 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


           เบื้องต้นโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีระยะทาง 23 กิโลเมตร ทางกรมเจ้าท่ารับดำเนินการ 4.8 กิโลเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กิโลเมตร จึงเหลือระยะทางที่กรมการทหารช่างดำเนินการ 16.3 กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เขต อ.เมืองเพชรบุรี 13.4 กิโลเมตร และพื้นที่ อ.บ้านแหลม ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการขุดลอกดินในแม่น้ำเพชรบุรีปริมาณ 244,018 คิว ระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน ใช้งบประมาณ 31,728,100 บาท


          เบื้องต้นทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รับปากว่าจะอนุมัติงบประมาณโครงการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีจำนวน 31 ล้านบาทในการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!