“พลเอกสุรยุทธ์” มอบรางวัล ”พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 7 “ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล” รร.วัดดอนไก่เตี้ย คว้าประเภทคะแนนรวมสูงสุด

“พลเอกสุรยุทธ์” มอบรางวัล ”พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 7 “ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล”

รร.วัดดอนไก่เตี้ย คว้าประเภทคะแนนรวมสูงสุด

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะความรู้เชิงวิชาการ ตามโครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 7 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมพิธี นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ร่วมให้การต้อนรับ

         นายชูรัฐ เปิดเผยว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการ ภายใต้โครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนอื่นทั่วไป ได้ทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

         นายชูรัฐ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว กำหนดจัดแข่งขันทดสอบทักษะความรู้เชิงวิชาการ 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทคะแนนรวมสูงสุด, ประเภทคะแนนรวมรายวิชาสูงสุด, ประเภทคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก และโรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด โดยการทดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,946 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนต่างๆ จำนวน 92 โรงเรียนทั่วประเทศ

         ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ได้รับรางวัล ประเภทคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมืองเพชรบุรี 
ประเภทคะแนนรวมรายวิชาสูงสุด “คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด” ได้แก่ ด.ญ.กชพร เครือมา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ด.ญ.พิชญภาส์ ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯ, ด.ช.ปนาวิน รังผึ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี, ด.ช.ศุภกร จันทร์คง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯ, ด.ญ.สเตฟานี เป็นเอม โรงเรียนบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
         “คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด” ได้แก่ ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียน, ด.ช.เตชัส เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯและด.ช.ปิติณัช ร้ายเรือง โรงเรียนอนุบาล อำเภอเมืองเพชรบุรี “คะแนนวิทยาศาสตร์สูงสุด” ได้แก่ ด.ญ.กชพร เครือมา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยฯ

 
         ประเภทคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก ลำดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย, ลำดับที่ 2 ได้แก่ ด.ช.เตชัส เวียงวีระ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย, ลำดับที่ 3 ได้แก่ ด.ช.ปิติณัช ร้ายเรือง ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี, ลำดับที่ 4 ได้แก่ ด.ญ.ศิริการดา บัวบัลลังก์ ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี, ลำดับที่ 5 ( 2 คน) ได้แก่ ด.ญ.พิชญภาส์ ตราชูวณิช ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย และด.ช.ธนลภย์ พรามคุ้ม ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี, ลำดับ 6 ด.ช.ธนลภย์ พรามคุ้ม ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี, ลำดับที่ 7 ( 2 คน) ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์ภัทร มาตราสุริย์ และด.ช.รัชพล ศรีทอง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย, ลำดับ 8 ด.ช.รัชพล ศรีทอง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ,ลำดับที่ 9 ได้แก่ ด.ช.ญาณวีร์ บุญเรือง ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ลำดับที่ 10 ( 2 คน) ได้แก่ ด.ช.พิชญุตม์ ใช่ทองและด.ช.สรศักดิ์ คชเกตุ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนรายวิชารวมสูงสุด ได้แก่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย กับโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
ทั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ พร้อมร่วมบันทึกภาพกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน และโรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนรวมสูงสุด และคณะครูผู้ปกครอง ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!