“พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี” มอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

“พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี” มอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          ดร.อติญาณ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ 28 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก ในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 29 ปี ที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 2,577 คน ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีด้วย

          ดร.อติญาณ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 25 จำนวน 2 คน และรุ่นที่ 26 จำนวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองและได้รับรางวัล หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช ได้แก่ น.ส.วิไลวรรณ อ่วมแสง เกรดเฉลี่ย 3.73 สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, เกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน และได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ทับสี เกรดเฉลี่ย 3.72 สังกัดโรงพยาบาลบางสะพาน, เกียรติบัตรยกย่องสำหรับนักศึกษาจิตอาสาและช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น ผู้มีคะแนนสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ นายอริสมันต์ ศิริลาภ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, น.ส.สิตานัน รูปสง่า สังกัดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, น.ส.มนทนา ป้านทอง สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, เกียรติบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัล Nice Nurse เป็นทุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ได้แก่ น.ส.วิไลวรรณ ประมาณ สังกัดโรงพยาบาลชะอำ

          ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ตามทุนต้นสังกัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้วต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=sG4jPozQYZs

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!