พอ.สว.เพชรบุรีสืบสานพระปณิธาน ออกหน่วยให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง 

พอ.สว.เพชรบุรีสืบสานพระปณิธาน

ออกหน่วยให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง 

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ 8 บ้านหุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี


          ภายในกิจกรรมจัดให้มีการมอบเข็มพระราชทานให้แก่สมาชิก พอ.สว. มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบให้แก่ราษฎร หมู่ 6 หมู่ 13 และหมู่ 14 บ้านหุบเฉลา ม. 8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง พร้อมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่บ้านหุบเฉลาอีกด้วย


          ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า เป็นจังหวัด พอ.สว.เมื่อปี 2512 ในลำดับที่ 18 การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมและผู้ด้อยโอกาส และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

http://https://www.youtube.com/watch?v=yC4aa9qeCkY&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!