พอ.สว.เพชรบุรี รับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พอ.สว.เพชรบุรี รับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 9 ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ แก่อาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นพ. ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัคร พอ.สว. กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

          จังหวัดเพชรบุรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัด พอ.สว ลำดับที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 49 ปี โดยมีอาสาสมัครทั้งสายการแพทย์และสาธารณะสุข สายสนับสนุน ร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว.ที่ยังคงสภาพการเป็นอาสาสมัคร จำนวน 1,532 ราย

          นพ.เพชรฤกษ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิ แพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 3 ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ได้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อมอบให้แก่อาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน 100,000 เหรียญ ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดส่งรายชื่ออาสาสมัคร พอ.สว.เพื่อขอรับพระราชทานเข็มที่ระลึกไปยังมูลนิธิ พอ.สว. และได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกมาเรียบร้อยแล้ว

          “เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่อาสาสมัคร พอ.สว. ที่ได้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกฯดังกล่าว งานเลขานุการ พอ.สว.จึงได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอาสาสมัคร พอ.สว.มาร่วมพิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึก จำนวนทั้งสิ้น 343 ราย” นพ.เพชรฤกษ์ กล่าว

 

น.ส.อรุณี บุญเสวก : ทีมข่าวเพชรภูมิ รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!