พอ.สว.เพชรบุรี สืบสานพระปณิธาน ออกหน่วยให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านพุบอน อ.แก่งกระจาน

พอ.สว.เพชรบุรี สืบสานพระปณิธาน

ออกหน่วยให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านพุบอน อ.แก่งกระจาน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 6 กันยายน 2561 ที่ศาลาประชาคม หมู่ 14 บ้านพุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎรดาดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายสุบิน เล้าสุธีประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน นายแพทย์ปางชนม์ เตี้ยแจ้ หัวหน้าคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการ ร่วมพิธี

          กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีพิธีมอบเข็มพระราชทานพอ.สว. ให้แก่ทันตแพทย์นันท์ชญา เทวฤทธิ์ การมอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ราษฎร หมู่ 14 บ้านพุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จำนวน 30 คน รวมทั้งการให้บริการทันตแพทย์ การรักษาโรคทั่วไป การแพทย์แผนไทยให้แก่ผู้มาใช้บริการ

          นอกจากนี้นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านพุบอน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยนายจิระวัฒน์ แซ่ตั๊น อายุ 20 ปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ นางมี ช่วยนา อายุ 76 ปี ร่างกายเสื่อมสภาพตามวัยไม่สามารถสื่อสารได้ และนางสุวรรณ ศรีลัง ผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

          ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า เป็นจังหวัด พอ.สว.เมื่อปี 2512 ในลำดับที่ 18 การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมและผู้ด้อยโอกาส และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!