พิธีเททองหล่อรูปเหมือน, หุ่นขี้ผึ้ง, รูปบูชา

พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗)

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุรี

ณ โรงหล่อประติมากรรม พุทธปฏิมาพรเลิศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงหล่อประติมากรรมพุทธปฏิมาพรเลิศ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สมเด็จพระมหา
รัชมงคลมุนี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่
หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร องค์ประธาน
เททองหล่อรูปเหมือน, หุ่นขี้ผึ้ง, รูปบูชา พระเดช
พระคุณ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ อดีตเจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ วรวิหาร จ.เพชรบุรี โดยมี พระพรหม
เวที
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระเทพ
สิทธิวิมล
เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะ
ภาค ๑๔ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระเทพรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดพระรูป พระครูวาทีวรวัฒน์
(กล้า วีรรตโน)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร พร้อมด้วย นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเจ้าภาพ นายกิตติพงษ์ เทพพานิชนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธี 

ทั้งนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าคณะโหรพราหมณ์ กองราชพิธี สำนักพระราชวัง ผู้ดำเนินพิธีบวงสรวง บริเวณมณฑลพิธีโรงหล่อฯ หลังจากนั้น
พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์อิสิคิลิสูตร
จากนั้นเวลา ๑๐.๓๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จฯ
องค์ประธานในพิธี หย่อนแผ่นทองลงในช้อน
เทลงในแบบ และประกอบพิธีเททองหล่อพระ
โปรยข้าวตอกดอกไม้ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา ได้รับเมตตา
จากพระเกจิเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต
จำนวน ๔ รูป ได้แก่ พระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราช-
วรมหาวิหาร พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม วัดประดู่ พระอารามหลวง พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
วัดหนองจอก พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม.

นายโอภาส ชาญมงคล…บันทึกภาพ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!