พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดนิทรรศการ“แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์” รำลึกถึงรัชกาลที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 150 แห่งการสวรรคต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

จัดนิทรรศการ“แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์”

รำลึกถึงรัชกาลที่ 4 ในโอกาสครบรอบ 150 แห่งการสวรรคต

          เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณพระที่นั่งสันถาคารสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดนิทรรศการ“แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์” ที่จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีกว่า 100 คน น.ส.ประภาพรรณ ศรีสุข หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรีและคณะให้การต้อนรับ

          น.ส.ประภาพรรณ เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดนิทรรศการ“แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์” ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสครบรอบ 150 แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในวันมหาปวารณา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 ตามปีปฏิทินจันทรคติ

          น.ส.ประภาพรรณ กล่าวว่า นิทรรศการดังกล่าว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นับตั้งแต่ทรงผนวช ที่ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาละติน ทำให้ทรงทราบถึงความเป็นไปของสังคมโลก กระทั่งเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงนำพาประเทศให้รอดพ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกได้อย่างสง่างาม ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ อาทิ การลดภาษีอากร, ลดหย่อนค่านา, การออกพระราชบัญญัติกำหนดใช้ค่าที่ดินให้ราษฎรเมื่อมีการเวนคืน, การออกประกาศเตือนราษฎรให้รอบคอบในการทำนิติกรรม, การออกกฎหมายกำหนดลักษณะของผู้ที่จะถูกขายเป็นทาสให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นและได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกกฎหมายเดิมที่ให้ สิทธิบิดา มารดา สามีในการขายบุตรและภรรยา ตราพระราชบัญญัติใหม่ให้การซื้อขายทาส เป็นไปด้วยความยินยอมของเจ้าตัวที่จะถูกขายเป็นทาสเท่านั้น นอกจากนี้ได้นำภาพฟิล์มกระจก ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำของโลก” ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 4 และเมืองเพชรบุรี ตลอดจนนำสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องในรัชสมัยของพระองค์มาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เพชรบุรีแผ่นดินแห่งพระมหากรุณา โดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว, การบรรยายเรื่อง พระมหากษัตริย์มหัศจรรย์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, การบรรยายเรื่อง รัชกาลที่ 4 กับพระราชไมตรีต่างแดน โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=i5L6B-QHAI0

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!