พุทธศาสนิกชนชาว จ.เพชรบุรี ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

 

พุทธศาสนิกชนชาว จ.เพชรบุรี ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

          เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และไหว้พระขอพรต่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทองที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งในปีนี้พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ให้ความสนใจในการเข้าวัดทำบุญอีกด้วย


          โดยก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีฟัง จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ได้นำพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและรอบพระปรางค์ 5 ยอด เพื่อระลึกถึงพระพุทธ คุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ครบ 3 รอบ แล้วจึงนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปปักบูชาตามสถานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้


           สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต ” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องอันนำมาซึ่งสถาบันศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองต่อไป และเมื่อถึงวันมาฆบูชาของทุกปี พุทธศาสนิกชนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยก็จะพร้อมใจประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยการออกมาทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าหรือจัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญ ถวายพระภิกษุสงฆ์ร่วมฟังเทศน์ที่วัด ช่วงบ่ายก็จะไปร่วมกันฟังพระภิกษุสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปที่วัดเพื่อร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!