พ่อเมืองเพชรบุรีคนใหม่ ลั่นจะแก้ไปหาอุทกภัยให้เกิดผล ประชาชนต้องอยู่ดีมีสุข พร้อมจับมือทุกภาคส่วนพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่เป็นเมืองของโลก

พ่อเมืองเพชรบุรีคนใหม่ ลั่นจะแก้ไปหาอุทกภัยให้เกิดผล

ประชาชนต้องอยู่ดีมีสุข พร้อมจับมือทุกภาคส่วนพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่เป็นเมืองของโลก


          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เดินทางมารับตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี” คนที่ 59 สืบต่อจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ที่เกษียณอายุราชการ และมีนางสายชล บุญอรณะ ภริยา มารับตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเดินทางมาส่ง และมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

          เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย และนางสายชล ได้เข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี และ ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท บนพระนครคีรี(เขาวัง) จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณหน้าพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ

          นายกอบชัย กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ และเป็นเมืองสำคัญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงสร้างพระราชวังถึง 3 วัง รวมถึงมีโครงการพระราชดำริหลายโครงการ ตนรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของที่นี่ ซึ่งตนมาจากสายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง จะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา มาพัฒนาด้านความปลอดภัยทางท้องถนนให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางลงสู่ภาคใต้ และผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนจะแก้ปัญหาต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยจะแก้ไขให้สัมฤทธ์ผลแบบยั่งยืน รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และเรื่องปากท้องของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข นอกจากนี้ตนจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและก้าวสู่เป็นเมืองของโลกในโอกาสต่อไปอีกด้วย

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!