พ่อเมืองเพชร เปิดงาน “หมอชวนวิ่ง จังหวัดเพชรบุรี” เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 น้อมรำลึกถึง “กรมหลวงสงขลานครินทร์” พระผู้มีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย

พ่อเมืองเพชร เปิดงาน “หมอชวนวิ่ง จังหวัดเพชรบุรี” เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 น้อมรำลึกถึง “กรมหลวงสงขลานครินทร์” พระผู้มีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดเพชรบุรี ที่สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร และนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สามารถ ถิรศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานกว่า 800 คน นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ

          นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรในประเทศไทย มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในโอกาสครบวาระ 50 ปีแพทย์สภา และครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการหมอชวนวิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้มีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังการโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ให้ร่างกายห่างไกลจากโรคและร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง

 

          นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จึงดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยภายในงาน มีการแสดงโชป้าแอนด์ชายป้า จากนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี, การแสดงบาสโลบ จากคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชมรมนักวิ่งจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอุทิศ มงคล ประธานชมรมนักวิ่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ได้ร่วมรับมอบคฑาจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในเวลา 06.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานปล่อยตัวขบวนนักวิ่งนำส่งมอบคฑาโดย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งมอบคฑาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในโอกาสต่อไป

          สำหรับโครงการหมอชวนวิ่ง เป็นการจัดกิจกรรมที่เชิญชวนแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆ วิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร(7,000 ก้าว) ดำเนินการจัดการวิ่งออกเป็น 15 สาย เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือสาย 1 แม่ฮ่องสอน, ภาคเหนือสาย 2 เชียงราย, ภาคเหนือสาย 3 น่าน, ภาคอีสานสาย 1 เลย, ภาคอีสานสาย 2 บึงกาฬ, ภาคอีสานสาย 3 นครพนม, ภาคอีสานสาย 4 มุกดาหาร, ภาคอีสานสาย 5 อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกสาย 1 สระแก้ว, ภาคตะวันออกสาย 2 ตราด, ภาคตะวันตก กาญจนบุรี, ภาคใต้สาย 1 นราธิวาส, ภาคใต้สาย 2 ยะลา, ภาคใต้สาย 3 สตูล, ภาคใต้สาย 4 ภูเก็ต แต่ละสายจะเริ่มต้นจากจังหวัดต้นทางวิ่งถือคฑาบรรจุธงสัญลักษณ์ส่งต่อกันจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อเป็นทอดๆจนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นี้

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=bhd0W3V0AEQ

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!