ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วยพระราชทาน ร.๑๐

ทีมฟุตบอลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลผู้สูงอายุชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สนามฟุตบอลใจฟ้าอะคาเดมี่ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี มี ๖๗ จังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รอบแรก แบ่งออก ๑๖ สาย สาย A ถึง สาย P คัดเอาที่ ๑ และ ๒ เข้ารอบ จังหวัดเพชรบุรี อยู่สาย L มี ๔ จังหวัด ๑. เพชรบุรี
๒. ประจวบคีรีขันธ์ ๓. กำแพงเพชร ๔. ชัยภูมิ

ผลการแข่งขันของทีมจังหวัดเพชรบุรี

เสาร์ ๑๕ ม.ค. ๖๕      เพชรบุรี      ชนะ   ชัยภูมิ                   ๒ : ๑

                                       เพชรบุรี      แพ้     ประจวบคีรีขันธ์  ๐ : ๑

อาทิตย์ ๑๖ ม.ค. ๖๕ เพชรบุรี      ชนะ   กำแพงเพชร        ๔ : ๒

          เพชรบุรี เป็นที่ ๑ สาย L กำแพงเพชรเป็นที่ ๒ ของสาย L

          รอบ ๓๒ ทีม แข่งขันวันเสาร์ที่ ๕ ก.พ. ๖๕ พบกับที่ ๒ ของสาย J
ถ้าชนะจะเข้าไปแข่งขันรอบ ๑๖ ทีม วันอาทิตย์ที่ ๖ ก.พ. ๖๕

          รอบ ๘ ทีม วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๕ รอบ ๔ ทีม วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.พ. ชิงที่ ๓ และชิงชนะเลิศ แข่งขันวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ก.พ. ๖๕

รายชื่อทีมฟุตบอลจังหวัดเพชรบุรี

อายุ ๕๐-๕๔ ปี ๑. สุนทร เข็มเมือง ๒. พงษ์ศักดิ์ โคจนา ๓. สำราญ เพชรใจกล้า ๔. พินิจ ผลพานิช ๕. สมชาย แสงพลอย ๖. สมควร บัวไสว
๗. สุระ กอนปิ่น ๘. สุวิจักขณ์ รุ่งวิกรัยวงศ์

อายุ ๕๕-๕๙ ปี ๑. มนูญ ม่วงน้อย ๒. ปรีชา วันดี ๓. ภราดร เวทยนุกูล
๔. สิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ๕. ศักดิ์ชาย เกตุทอง ๖. สาธิต ยะโสธร
๗. ประเสริฐศักดิ์ วันดี ๘. บัญชา เผือกเทศ

อายุ ๖๐-๖๔ ปี ๑. อุดม อยู่ชมบุญ ๒. มานัส สุนทรภักดี ๓. จารุ สุกแสง
๔. นราธร ปานศิริ ๕. ประศาสตร์ นกเอี้ยงทอง ๖. ปิยะ กล่อมจิต
๗. สงกรานต์ สุสุทธิ ๘. กิตติ เกตุโกศล

อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ๑. ปัญญา ธรรมวินัยสถิต ๒. ไพบูลย์ ดีประเสริฐ ๓. อำพล เรืองสุขอุดม ๔. พยุง หนูหอม

ผู้รักษาประตู อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ๑. อดุลย์ บุตรน้ำเพชร ๒. กฤตพร แจ่มกระจ่าง

ผู้จัดการทีม คนธ์พงษ์ วิทูรพันธ์  ผู้ฝึกสอน สุชาติ จุลธุระ

ผู้ประสานงานทีม สุชาติ แสงอ่วม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!