มณฑลทหารบกที่ 15 ตรวจความพร้อมกำลังพล เตรียมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาอุทกภัย

มณฑลทหารบกที่ 15 ตรวจความพร้อมกำลังพล

เตรียมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาอุทกภัย

ส่วนระดับน้ำในเขื่อนแก่งกระจานยังอยู่ในระดับวิกฤต 


          วันนี้(6 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้ตรวจความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 15 เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 15 ขึ้น โดยมีกำลังพล จำนวน 150 นาย พร้อมด้วย รถยนต์ทหารยกสูง รถผลิตน้ำดื่มสะอาด รถครัวผลิตอาหารเคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆ เมื่อเกิดอุทกภัย โดยในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 15 มีความพร้อมเต็ม 100 % ที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่   

          พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 กล่าวว่า กองทัพบกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยสั่งการให้หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด มณฑลทหารบกที่ 15 จึงได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 15 ขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ และกำลังพลทหารที่ผ่านมาฝึกมาโดยเฉพาะ รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆ อาทิ เรือท้องแบน รถเคลื่อนย้ายกำลังพล วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและขอยืนยันว่าเรามีความพร้อม 100 % ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

http://https://www.youtube.com/watch?v=OtrTlFXmj0g&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!